Dokumenty

Pro urychlení jednání i úsporu Vašeho času Vám zde dáváme k dispozici základní tiskopisy používané ve vztahu s našimi zákazníky.

Dokument Typ Velikost
Dlouhodobý srážkový normál - změna v účtování srážkových vod PDF 32,203 kB
Informace pro veřejnost PDF 214,196 kB
Jednací řád valné hromady PDF 63,418 kB
Kamstrup PDF 4,176 MB
Kanalizační řád Jetřichov PDF 137,282 kB
Kanalizační řád Jetřichov PDF 137,282 kB
Kanalizační řád Jetřichov 2015 spojené PDF 411,815 kB
Kanalizační řád Kramolna PDF 1,602 MB
Kanalizační řád Lhotky PDF 942,971 kB
Kanalizační řád Střemenské podhradí 2004 PDF 5,156 MB
Kanalizační řád Studnice (ČOV+Voná výusť) PDF 3,252 MB
Kanalizační řád Studnice části Bakov Rešetova Lhota Třtice Všeliby Starkoč PDF 15,677 MB
Kanalizační řád Teplice 2013 PDF 2,632 MB
Kanalizační řád Velký Dřevíč 2014 PDF 4,513 MB
Kanalizační řád Velký Dřevíč 2015 PDF 4,347 MB
Kanalizační řád Žďár na Metují 2018 PDF 554,764 kB
Limitní hodnoty znečištění pro kanalizační řády PDF 23,016 kB
Obchodní podmínky ZIC PDF 288,882 kB
Oznámení o výplatě výnosu dražby akcií VaK Náchod bez OP PDF 100,590 kB
Oznámení o výplatě výnosu dražby akcií VaK Náchod OP PDF 100,523 kB
Oznámení od dražbě PDF 33,012 kB
Oznámení představenstva o prohlášení akcií za neplatné PDF 60,829 kB
Paušální list ZIC XLS 49,000 kB
Podklady pro uzavření smlouvy ZIC PDF 183,022 kB
Pozvánka na valnou hromadu 31.5.2024 PDF 461,801 kB
Pravidla postupu při budování nové vodohospodářské infrastruktury PDF 265,155 kB
Přehled vybraných ukazatelů a vyhodnocení dlouhodobého plánu 2016 PDF 1 023,140 kB
Reklamace ZIC DOCX 35,938 kB
Reklamační řád PDF 41,346 kB
Seznam kontaktů PDF PDF 56,617 kB
Situace kanalizace Bakov PDF 357,516 kB
Situace kanalizace Řešetova Lhota PDF 748,245 kB
Situace kanalizace Starkoč PDF 204,131 kB
Situace kanalizace Třtice PDF 215,748 kB
Situace kanalizace Všeliby PDF 125,311 kB
Směrnice S1-2023-VPV PDF 55,607 kB
Směrnice S1-TNŘ Technické standarty PDF 106,704 kB
Směrnice S16_10_17 Napojování dešťových vod PDF 183,226 kB
Výroční zpráva za rok 2012 PDF 2,058 MB
Výroční zpráva za rok 2013 PDF 6,322 MB
Výroční zpráva za rok 2014 PDF 3,299 MB
Výroční zpráva za rok 2015 PDF 3,207 MB
Výroční zpráva za rok 2016 PDF 20,672 MB
Výroční zpráva za rok 2017 PDF 3,635 MB
Výroční zpráva za rok 2018 PDF 4,069 MB
Výroční zpráva za rok 2019 PDF 89,629 MB
Výroční zpráva za rok 2020 PDF 3,846 MB
Výroční zpráva za rok 2021 PDF 4,338 MB
Výroční zpráva za rok 2022 PDF 3,911 MB
Výroční zpráva za rok 2023 PDF 4,281 MB
Využívání jiného zdroje pitné vody, dešťovka. PDF 458,457 kB
Základní podmínky VAK PDF 43,139 kB
ZP č. 1705-04-2024 D1 Hejtmánkovice PDF 1,360 MB
ZP č. 1705-04-2024 Hejtmánkovice PDF 16,930 MB
ZP č. 1706-05-2024 ČOV Broumov PDF 23,263 MB
Zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednost. práva upsat nové akcie PDF 418,324 kB
Zpráva představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu PDF 445,080 kB
Žádost o pozastavení odběru ZIC DOCX 35,747 kB
Žádost o snížení stočnécho ZIC DOC 96,000 kB
Žadost o ukončení smlouvy ZIC PDF 33,471 kB
Žádost o vyjádření PDF 165,284 kB
Žádost o vyjádření DOC 71,500 kB
Žádost o výplatu výnosu dražby VaK Náchod PDF 161,636 kB
Žádost o změnu údajů stávajíci odběratelské smlouvy PDF 140,897 kB