Vyjádření ke stavbám

Možnosti podání žádosti o vyjádření ke stavbám a existenci inženýrských sítí

Náležitosti žádosti o vyjádření

Minimální rozsah projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky

Dokument Typ Velikost
Informace pro veřejnost PDF 214,196 kB
Limitní hodnoty znečištění pro kanalizační řády PDF 23,016 kB
Situace kanalizace Bakov PDF 357,516 kB
Situace kanalizace Řešetova Lhota PDF 748,245 kB
Situace kanalizace Starkoč PDF 204,131 kB
Situace kanalizace Třtice PDF 215,748 kB
Situace kanalizace Všeliby PDF 125,311 kB
Směrnice S16_10_17 Napojování dešťových vod PDF 183,226 kB
Základní podmínky VAK PDF 43,139 kB
Žádost o vyjádření PDF 165,284 kB
Žádost o vyjádření DOC 71,500 kB