Produkty a služby

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. nabízí našim zákazníkům tyto další služby

Projektové práce v oboru vodovodů a kanalizací

Jedná se o projektování rozvodných sítí i přípojek a malých ČOV.

Objednávky přijímá technický útvar, ul.Kladská 1521, na telefonu 491 419 229.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Čištění kanalizací, kanal.přípojek a dešť.vpustí

Provádíme kombinovaným kanalizačním vozem KAISER, který recykluje a znovu používá vyčerpanou vodu. Vysoký výkon i produktivita práce. Tlak až 200 atm.

Objednávky přijímá provoz kanalizace Náchod-Bražec, na telefonu 491 419 336.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Odvoz a likvidace kalů ze septiků a žump

Vyčerpáme, odvezeme a na nejbližší ČOV zlikvidujeme kaly ze septiků a žump, fekálním vozem MAN 4 x 4 o objemu cisterny 7 m3 s možností ostřiku a pročištění kanalizační přípojky vodou z přídavných nádrží.

Objednávky přijímá provoz kanalizace Náchod-Bražec, na telefonu 491 419 336.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Dovoz pitné vody cisternou

Dovezeme pitnou vodu vozem MAN 4 x 4 o objemu cisterny 7 m3.

Objednávky přijímá provoz vodovodů Náchod-Bražec, na telefonu 491 419 332-4.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Centrála

Pronájem mobilního dieselového zdroje G200 Volvo.

Pronajímáme elektrocentrálu včetně obsluhy, dopravu zajistíme. Jmenovitý výkon generátoru 144kW, minimální výkon 30kW.

Objednávky přijímá útvar péče o základní prostředky Náchod-Běloves, na telefonu 491 419 217.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Rozbor pitné i odpadní vody

Zajistíme, zjednodušené i úplné chemické, bakteriologické i biologické rozbory včetně odběrů vody.

Objednávky přijímá laboratoř Náchod-Bražec, na telefonu 491 419 312.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Vytýčení podzemních potrubí a lokalizace poruch

Vysoká výkonnost i produktivita za použití korelátoru.

Objednávky přijímáme na telefonu 491 419 219, 491 419 222.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Prohlídka kanalizace kamerou

Zjistí stav kanalizačního potrubí podrobnou prohlídkou s dokumentací na video včetně digitalizace obrazu. Provede změření délky i sklonu prohlíženého potrubí. Dokumentuje zjištěné závady.

Objednávky přijímá Oddělení Kanalizace, na telefonu 491 419 336.
Cena je uvedena v Ceníku služeb.

Úplný seznam nabízených služeb a jejich cen najdete v ceníku služeb.