Rozbor vody

Na této stránce naleznete každý měsíc aktualizovaný rozbor pitné vody dodávané z vodovodního přivaděče Teplice n.M. - Bohuslavice n.M.

Požadavky na pitnou vodu a limity vybraných ukazatelů, v níže uvedené v tabulce, jsou definovány vyhláškou MZdr.č.252/2004 Sb.

Vzorek je odebrán ve vodojemu Vysoká Srbská dne 25. 6. 2024.

Parametr Jednotka Rozbor Limity Typ limitu
chlordioxid mg/l 0,06 0,05-0,3 MH
pH 7,5 6,5-9,5 MH
konduktivita mS/m 39 125 MH
CHSK-Mn mg/l 0,6 3,0 MH
tvrdost Ca+Mg mmol/l 1,95 2 - 3,5 DH
vápník mg/l 72 30 - 80 DH
hořčík mg/l 4 20 - 30 DH
železo mg/l <0,02 0,20 MH
amonné ionty mg/l < 0,05 0,50 MH
chloridy mg/l 4 100 MH
dusitany mg/l < 0,01 0,50 NMH
dusičnany mg/l 13 50 NMH
sírany mg/l 26 250 MH
zákal ZFn 0,7 5,0 MH
barva mg/l Pt < 5 20 MH
chuť přijatelná přijatelná MH
pach přijatelný přijatelný MH
kult. org. 22 °C KTL/ml 6 200 MH
kult. org. 36 °C KTJ/ml 2 40 MH
koliformní b. KTJ/100ml 0 0 MH
enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH

Vysvětlivky

MIN - minimální hodnota
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota