Kanalizační řády

Dokument Typ Velikost
Dlouhodobý srážkový normál - změna v účtování srážkových vod PDF 32,203 kB
Kanalizační řád Broumov Hejtmánkovice 2013 situace PDF 1,616 MB
Kanalizační řád Broumov Hejtmánkovice 2013 text PDF 2,629 MB
Kanalizační řád Jetřichov PDF 137,282 kB
Kanalizační řád Jetřichov PDF 137,282 kB
Kanalizační řád Jetřichov 2015 spojené PDF 411,815 kB
Kanalizační řád Kramolna PDF 1,602 MB
Kanalizační řád Lhotky PDF 942,971 kB
Kanalizační řád Meziměstí 2009 PDF 2,212 MB
Kanalizační řád Náchod 2013 situace PDF 5,343 MB
Kanalizační řád Náchod 2013 text PDF 2,102 MB
Kanalizační řád Nové Město 2013 situace PDF 1,671 MB
Kanalizační řád Nové Město 2013 text PDF 1,665 MB
Kanalizační řád Nový Hradek 2013 PDF 2,664 MB
Kanalizační řád Střemenské podhradí 2004 PDF 5,156 MB
Kanalizační řád Studnice (ČOV+Voná výusť) PDF 3,252 MB
Kanalizační řád Studnice části Bakov Rešetova Lhota Třtice Všeliby Starkoč PDF 15,677 MB
Kanalizační řád Teplice 2013 PDF 2,632 MB
Kanalizační řád Velký Dřevíč 2014 PDF 4,513 MB
Kanalizační řád Žďár na Metují 2018 PDF 554,764 kB
Limitní hodnoty znečištění pro kanalizační řády PDF 23,016 kB