Vedení společnosti

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva
Petr Koleta
člen představenstva
starosta města Hronova
Jan Birke
místopředseda představenstva
starosta města Náchoda
Ing. Milan Slavík
člen představenstva
starosta města Nové Město n.M.
Město Broumov, IČ: 002 72 523
člen představenstva
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
zastupuje: Kamil Slezák

Dozorčí rada

Josef Bitnar
předseda dozorčí rady
starosta města Teplice n.M.
Mgr. Jiří Škop
člen dozorčí rady
starosta města Police n.M.
Ing. Alexandra Chobotská
členka dozorčí rady
technická náměstkyně

Management společnosti

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

Ing. Bc. Andrea Vojtíšková
ekonomický náměstek

Ing. Alexandra Chobotská
technická náměstkyně

Ing. Jan Domáň
provozní náměstek

Organizační členění společnosti