Ochrana Oznamovatele

Ochrana oznamovatelů - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.


Příslušné osoby: Mgr. Lukáš Komárek, Ella Bradshawová

Způsoby oznamování

Písemně

• Zabezpečeným formulářem: https://app.safetalk.io/f/d9c21467f877
• e-mailem na 054bacf582c6@mail.safetalk.io

Ústně

• Na telefonním čísle 800 050 856. Po vytočení budete vyzváni k zadání kódu: 505420400 a jeho potvrzení mřížkou. Následně můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete znovu stisknutím mřížky. Do SMS vám následně přijdou instrukce, kde můžete své oznámení dále sledovat a doplňovat.

Osobně

• Nejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedených kontaktech

Sledování oznámení

Oznámení lze sledovat po zadání jeho ID na adrese app.safetalk.io/followup

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.
Bližší informace k uvedené problematice naleznete v přiloženém dokumentu.