Tiskové zprávy

Informace o provozním testování ČOV Bražec

Informace o provozním testování nového způsobu anaerobní stabilizace čistírenských kalů
Vážení občané města Náchod,
v souvislosti se změnami v platné legislativě a s novými požadavky kladenými na provozovatele čistíren odpadních vod (ČOV) v oblasti kalového hospodářství si vás dovolujeme informovat na provozní testování nového způsobu anaerobní stabilizace čistírenských kalů, který má za úkol prověřit technologii kalového a plynového hospodářství. Testování s sebou přináší nové poznatky ohledně stability technologického procesu, který je průběžně analyzován akreditovanými laboratořemi. Bohužel, přechodová fáze na testovaný způsob stabilizace kalu je spojena s vyšší produkcí zápachu v okolí ČOV Bražec. Tento zápach je produktem biologického procesu, v rámci kterého dochází k anaerobní stabilizaci čistírenského kalu. Nejedná se tedy o únik bioplynu do atmosféry, což je s ohledem na platnou legislativu nepřípustné.
Tento provozní test má svá přísně dodržovaná technologická pravidla a bude trvat přibližně do poloviny měsíce září 2022, kdy bude ukončen. Celý návrat k původnímu stavu bude poté trvat přibližně 4 týdny. Po tuto dobu se v okolí ČOV bude v různých časových intervalech objevovat zvýšený zápach, který se zároveň může měnit s ohledem na atmosférické podmínky (teplota, tlak, vítr …).
Tímto vám předkládáme informaci a vysvětlení tohoto stavu, který pro vás může být nepříjemný a nekomfortní. Zároveň se omlouváme za obtíže, které vám tento provozní test způsobuje.
Děkujeme za pochopení a toleranci
Vedení akciové společnosti VaK Náchod, a.s.