Polická pánev

„Polická pánev - pilotní projekt eliminace ohrožení nebo negativního ovlivnění režimu podzemních vod v oblasti ochranného pásma vodního zdroje II. stupně vrty pro využití GTE“.

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., jsou významným dodavatelem pitné vody v rámci okresu Náchod. Většina námi dodávané pitné vody pochází z Polické křídové pánve (PKP). V rámci naší působnosti aktivně spolupracujeme s místně příslušnými orgány statní správy a samosprávy, včetně zástupců odborné veřejnosti, jmenovitě pak s RNDr. Svatoplukem Šedou (OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí), RNDr. Ivanem Korošem, RNDr. Vojtěchem Kněžkem (Hydrogeologická společnost s.r.o., Praha).

Na základě této spolupráce byl vypracován v r. 2015 „Pilotní projekt eliminace ohrožení nebo negativního ovlivnění režimu podzemních vod v oblasti ochranného pásma vodního zdroje II. stupně vrty pro využití GTE“. Projekt zahrnuje veškerá katastrální území zasahující do oblasti PKP.

Projekt je veřejně přístupný, byl předán k dispozici všem složkám zainteresovaným, v rámci svých působností, do ochrany podzemních vod PKP. Vzhledem k velikosti a obsahu této práce není možné celý obsah umístit na webových stránkách naší společnosti.

Pro Vaši představu jsme zde umístili alespoň úvodní část bez grafických příloh, ukázku zpracovaného katastrálního území Teplice nad Metují a seznam všech katastrálních území v rámci oblasti PKP. Zájemci o konkrétní údaje se mohou obrátit na naši společnost, odd. TPČ ( tpc@vakna.cz) a požadované části pilotního projektu, či projekt celý, jim bude předán fyzicky, či elektronicky k dispozici.

K uvedené problematice se naše společnost nadále hodlá stavět do pozice garanta maximální ochrany podzemních vod.

Přílohy

Pilotní projekt eliminace ohrožení nebo negativního ovlivnění režimu podzemních vod v oblasti ochranného pásma vodního zdroje II. stupně vrty pro využití GTE PDF 1,190 MB
Tabulka katastrálních území v rámci Polické pánve PDF 23,106 kB
Ukázka studie pro obec Teplice nad Metují PDF 830,854 kB