Podpora EU

NÁCHOD - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČS + SÚ VODOVODU V UL. NA HORNÍM KONCI

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování kanalizačního systému v místní části města Náchod - Bělovsi. Realizací projektu dojde ke zlepšení životního prostředí. S odpadními vodami bude nakládáno dle platné legislativy.

Termín realizace projektu: 09/2022 – 04/2023

Přílohy

NÁCHOD - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČS + SÚ VODOVODU V UL. NA HORNÍM KONCI - PLAKÁT A3 PDF 99,292 kB