Tiskové zprávy

Oznámení o uskutečnění nedobrovolné dražby

Dne 3. listopadu 2020 se uskutečnila v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. nedobrovolná veřejná dražba nekótovaných kmenových akcií emitovaných společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v zaknihované podobě, jejichž vlastníci byli v prodlení s odevzdáním původních listinných akcií při jejich změně na zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.


Vzor žádosti o výplatu výtěžku z prodeje akcií zde.