Všechny zprávy

Zvýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti v Broumově

9. 6. 2023 13:01
Vážení odběratelé, vlastníci nemovitostí,

z důvodu požadavku vedení města Broumova na navýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti, a to za účelem možnosti zásobování pitnou vodou bez provozování domovních posilovacích stanic (ATS – stanice na vnitřních vodovodech jednotlivých nemovitostí), vybudovala naše společnost na stávají-cím vodojemu na Spořilově centrální posilovací stanici.
Tato centrální posilovací stanice zajistí požadovaný tlak ve vodovodním potrubí a zároveň bude možné plně využít vodních zdrojů v Křinicích.
Toto zvýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti se bude týkat nemovitostí (vodovodních přípojek) napojených na veřejný vodovod v níže uvedených ulicích.
Z výše uvedených důvodů Vás chceme požádat o spolupráci, týkající se pravidelné kontroly do-movních rozvodů, napojení domácích spotřebičů a pojišťovacích ventilů. Tím předejdete nežádou-cím únikům pitné vody a tím i souvisejícímu navýšení fakturované částky, poškození majetku a vy-bavení vašich domácností. I přesto, že v celé oblasti nepřekročíme horní mez tlaku vody stanovenou zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcí vy-hláškou č. 428/2001 Sb., bude nutné zkontrolovat doporučení výrobců domácích spotřebičů a tlak v domovních instalacích. Některým z vás může být doporučeno upravit vodovodní přípojku redukč-ním ventilem.
Zkušební provoz centrální stanice a zvýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti bude provedeno v týdnu od 26.6.až 30.6.2023. Během tohoto zkušebního provozu může docházet ke kolísání tlaku a odtoku zakalené vody.

Seznam ulic či jejich částí dotčených zvýšením tlaků ve veřejné vodovodní síti v Broumově v termínu 26.6. - 30.6.2023:
Komenského čp.383 a čp. 245, Růžová, Na Pláni, K Ráji, Branka, Křinická, Masarykova ( od č.p. 232 až po čp. 239 směr k Horní Bráně ), Obránců míru, Sídliště Křinické, Střelnická, Krátká, Příčná, Nad Potokem, Dlážděná, Družstevní, Pivovarská, Protifašistických bojovníků, Malá Kolonie, Klášterní, Malé náměstí, Větrná, U Horní brány, Kostelní, U Větrolamu, Stanislava Opočenského, U Dolní brány, Hesseliova, Školní, Na Hradbách, U Vodojemu, Hradební, Vančurova, Provaznická, Kostelní náměstí, Smetanova – po Technické služby, U Jeslí, Máchova, Boženy Němcové, Zahradní, Spojovací, Sadová, Šalounova, Mírové náměstí, Nad Úvozem, Jiráskova, Lipová, Na Kamenici, Rybářská, Generála Svobody, Hvězdecká, Kasárenská, Nová, Obec Křinice - nová zástavba mezi ul. Hesseliova a ul.Křinická, Obec Hejtmánkovice č.p. 27, 58, 224, 79

Kontakt v případě dotazů a problémů :
- vodárenský dispečink v Náchodě (24 hodin) – 491 419 222, dispecer@vakna.cz
- vedoucí provozního střediska v Broumově – pan Jiří Horáček , 602 571 164 , horacek@vakna.cz

S poděkováním za spolupráci.
Ing. Dušan Tér
Předseda představenstva
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 8.6.2023 -Police nad Metují - Velká Ledhuj - Přerušení dodávky vody

7. 6. 2023 14:31
Dne 8.6.2023 v Polici nad Metují - Velká Ledhuj v ulici Jirásková bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 7.6.2023 - Velké Petrovice - Petrovičky - Přerušení dodávky vody

5. 6. 2023 14:43
Dne 7.6.2023 ve Velkých Petrovicích - Petrovičkách bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 6.6.2023 - Police nad Metují - Velká Ledhuj - Přerušení dodávky vody

5. 6. 2023 9:00
Dne 6.6.2023 v Polici nad Metují - Velká Ledhuj v ulici Jirásková bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 12:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 1.6.2023 - Machov - Přerušení dodávky vody

31. 5. 2023 15:18
Dne 1.6.2023 v obci Machov bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody pro čp. 41, 110 a 82 od 8:00 do 14:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 1.6.2023 - Broumov - Přerušení dodávky vody

31. 5. 2023 13:01
Dne 1.6.2023 v Broumově v ulici Havlíčkova od třídy Osvobození po železniční přejezd a v ul. třídy Osvobození čp. 53, 54, 56 bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 31.5.2023 - Broumov - Přerušení dodávky vody

31. 5. 2023 10:18
Dne 31.5.2023 v Broumově v ulici Havlíčkova bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 10:00 do 14:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 30.5.2023 - Horní Adršpach - Přerušení dodávky vody

29. 5. 2023 10:41
Dne 30.5.2023 v obci Horní Adršpach bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 23.5.2023 - Police nad Metují - Přerušení dodávky vody

22. 5. 2023 12:25
Dne 23.5.2023 v Polici nad Metují v ulici Tomkova (čp.43,42,246) a v ulici Ledhujská čp.43 bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 15:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod.
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 23. 5. 2023 - Broumov - Přerušení dodávky vody

18. 5. 2023 13:07
Dne 23. 5. 2023 v obci Broumov v ulici K Ráji (čp. 219, 222, 330, eč. 394, bývalý VDJ 200) a Pionýrská čp 270 bude z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 18:00 hodin. V ostatních lokalitách může po tuto dobu dojít ke krátkodobému poklesu tlaku. Cisterna bude přistavena u čp. 330. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Rekontrukce - 17.5. - 30.6.2023 - Police nad Metují - Přerušení dodávky vody

12. 5. 2023 18:10
Od 17.5. do 30.6.2023 bude z důvodu rekonstrukce vodovodního řádu v nezbytné míře přerušena dodávka vody pro obec Police nad Metují ul. K Vodojemu. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 12.5.2023 - Kramolna - Přerušení dodávky vody

12. 5. 2023 11:13
Dne 12.5.2023 v obci Kramolna (směr Trubějov) je z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 11:00 do 12:30 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 12.5.2023 - Hynčice - Přerušení dodávky vody

12. 5. 2023 9:49
Dne 12.5.2023 v obci Hynčice (čp 9, 24, 27, 42, 73, 78, 79, 80) bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 10:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 12.5.2023 - Žabokrky - Přerušení dodávky vody

11. 5. 2023 15:35
Dne 12.5.2023 v obci Žabokrky bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Rekontrukce - 8.5.-31.7.2023 - Kramolna - Přerušení dodávky vody

26. 4. 2023 17:24
Od 8.5. do 31.7.2023 bude z důvodu rekonstrukce vodovodního řádu v nezbytné míře přerušena dodávka vody pro obec Kramolna (směr Trubějov). Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Rekontrukce - 2.5.-30.6.2023 - Náchod - Přerušení dodávky vody

26. 4. 2023 17:14
Od 2.5. do 30.6.2023 bude z důvodu rekonstrukce vodovodního řádu v nezbytné míře přerušena dodávka vody pro obec Náchod ul. Součkova. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Rekontrukce - 3.5.-30.10.2023 - Police nad Metují - Přerušení dodávky vody

26. 4. 2023 16:43
Od 3.5.2022 do 30.10.2023 budou probíhat stavební práce na novém vodovodu v obci Police nad Metují (nad ul. Smetanova). Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Rekontrukce - 11.10.2022-31.5.2023 - Velké Petrovice

20. 10. 2022 15:44
Dne 11.10.2022-31.5.2023 bude probíhat rekonstrukce části vodovodního řádu Velké Petrovice. Nedojde k přerušení dodávky vody. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222
1. 10. 2020
V Novém Městě nad Metují v ulici Na Zádomí byla v září vložkována kanalizace - beton 300 mm.
fotografie: 3
21. 2. 2020
V obci Pavlišov u Náchod byla dokončena rekonstrukce v rámci níž byl stávající hydroglobus nahrazen novým ocelovým věžovým vodojemem.

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/vystavba-noveho-vodojemu-pavlisov-u-nachoda-3/
fotografie: 8