Akcie

Základní jmění

754 071 tis. Kč

Kmenové akcie na jméno

219 166 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě
534 905 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady

Rozdělení akcií

města a obce90,52 %
ostatní9,48 %

Hlavní akcionáři

město Náchod 28,63 % 215 926 ks
město Nové Město n. M. 23,81 % 179 552 ks
město Hronov 7,29 % 54 938 ks
město Broumov 5,28 % 39 793 ks
město Teplice n. M. 3,36 % 25 308 ks

Oznámení pro akcionáře

Vážení akcionáři,
dovolte mi Vás informovat o Směrnici č. S14/06/22 - Pravidla postupu při budování vodohospodářské infrastruktury, kterou na svém zasedání v roce 2022 odsouhlasilo představenstvo společnosti.
Důvodem je transparentní informování našich akcionářů – obcí a měst o možnostech spolu investování a spolupráci s naší společností, jasná pravidla pro obce a města a jasná pravidla pro ostatní právnické a fyzické osoby.

Ing. Dušan Tér, předseda představenstvaZde jsou dokumenty vztahující se k akciím.

Dokument Typ Velikost
Oznámení o výplatě výnosu dražby akcií VaK Náchod bez OP PDF 100,590 kB
Oznámení o výplatě výnosu dražby akcií VaK Náchod OP PDF 100,523 kB
Žádost o výplatu výnosu dražby VaK Náchod PDF 161,636 kB