Seznam kontaktů

Nepřetržitá služba vodárenského dispečinku: 491 419 222

Připomínky a náměty zasílejte na e-mail: info@vakna.cz

Faktury a daňové doklady zasílejte na e-mail: faktury@vakna.cz

Sídlo společnosti

Kladská 1521, Náchod-Běloves

Vedení a správa společnosti

ústředna
491 419 200
předseda představenstva
Ing. Dušan Tér
491 419 235
ter@vakna.cz
sekretariát
Zuzana Brandová
491 419 237
brandova@vakna.cz
ekonomický náměstek
Ing. Bc. Andrea Vojtíšková
491 419 238
vojtiskova@vakna.cz
technický náměstek
Ing. Alexandra Chobotská
491 419 229
chobotska@vakna.cz
provozní náměstek
Ing. Jan Domáň
491 419 255
doman@vakna.cz
vedoucí provozu vodovodů
Martin Zeman
491 419 234
zeman@vakna.cz
vedoucí provozu kanalizací
Ing. Martin Srubjan
491 419 335
srubjan@vakna.cz
úsek elektro
Petr Branda
491 419 217
p.branda@vakna.cz
laboratoř
491 419 312
laborator@vakna.cz

Vyjádření ke stavbám

technolog pitné a odpadní vody
Ing. Vladimíra Škopová
491 419 224
skopova@vakna.cz
vyřizování žádostí o vyjádření:
491 419 266
491 419 212
491 419 215
491 419 224
tpc@vakna.cz

Pasportizace

technik pasportizace, správce GIS
Daniel Hubka
491 419 211
d.hubka@vakna.cz

Zákaznické centrum

vedoucí oddělení
Kamila Dvořáčková
491 419 240
dvorackova@vakna.cz
fakturace vodného/stočného
Marcela Seifertová
491 419 241
seifertova@vakna.cz
fakturace vodného/stočného
Lucie Jelenová
491 419 242
jelenova@vakna.cz
smlouvy
Romana Hotmarová
491 419 230
hotmarova@vakna.cz

Sklad - prodej

vedoucí oddělení
Petr Šimek
491 419 227
simek@vakna.cz
účetní skladu
Jitka Jirsová
491 419 225
jirsova@vakna.cz

Vodárenský provoz

provozní středisko Náchod-Bražec, V Náměrkách 17
Rudolf Knapp
491 419 333
knapp@vakna.cz
provozní středisko Nové Město n.M., Pekelská 120
Jaromír Mojžíš
491 474 181
mojzis@vakna.cz
provozní středisko Police n.M., Ostašská 197
Václav Hubka
491 541 205
v.hubka@vakna.cz
provozní středisko Broumov, Velká Ves, Třída Soukenická
Jiří Horáček
491 523 903
horacek@vakna.cz
vytyčování sítí a hledání poruch
606 754 303

Kanalizační provoz

provozní středisko Náchod-Bražec, V Náměrkách 17
Iveta Havlíčková
491 419 336
havlickova@vakna.cz
vedoucí provozu ČOV
Karel Mikeš
491 419 315
mikes@vakna.cz
čistírna odp. vod Náchod
775 865 893
čistírna odp. vod Broumov
491 523 904
čistírna odp. vod Teplice n.M.
491 581 352
čistírna odp. vod Nové Město nad Metují
491 472 557
TV inspekce kanalizací
602 775 903

Odečítači

Tiller Jiří
606 736 014
Dufková Gabriela
606 735 933
Oubrechtová Blanka
606 735 973
Samková Soňa
606 735 934
Schusterová Věra
702 239 178
Štěpán Pavel
606 735 938

Dokument Typ Velikost
Seznam kontaktů PDF PDF 56,617 kB