Ochrana osobních údajů

„Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. vždy respektovala ochranu osobních údajů svých zákazníků a obchodních partnerů. V souvislosti s nabytím účinnosti nového Nařízení EU o ochraně osobních údajů došlo ve společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ke komplexní revizi rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a byla přijata další opatření směřující k ještě vyšší míře ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Podrobné informace o osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, době uchování a právech fyzických osob, jsou uvedeny v níže přiložených dokumentech. Mezi dokumenty naleznete rovněž formuláře pro uplatnění Vašich práv.“

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Žádost o omezení zpracování osobních údajů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Žádost o opravu osobních údajů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Žádost o přenositelnost osobních údajů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Žádost o přístup k osobním údajů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Žádost o výmaz osobních údajů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.